English | Mongolian
   Нүүр хуудас
   Танилцуулга
   Үйлчилгээ
   Хэрэглэгчийн булан
   Холбоо барих
   Мэдээ мэдээлэл
LAST NEWS

"Цахим-Боловсрол" дэд хөтөлбөр асуулга судалгаа

Засгийн газрын Цахим Монгол хөтөлбөрийн "Цахим-Боловсрол" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд боловсролын бүх шатны байгууллагын Интернетийн холболт болон хэрэглэгчдийн тоонд сүүлийн 3 жилд гарсан өөрчлөлт, 2011 онд энэ талаар төлөвлөж буй ажлын талаархи мэдээллийг цуглуулж нэгтгэн шинжилгээ хийх, цаашдын бодлого боловсруулах зорилгоор энэхүү судалгааг авч байна.Судалгааны анкет

Судалгаанд хамрагдах байгууллагууд: Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа их, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ, ЕБС, цэцэрлэг

Судалгааг авах хугацаа: 2010 оны 09 дүгээр сарын 30 хүртэл хугацаанд

Татаж авах файлын нэр: edu-internetservice-survey-2010.doc

Судалгааны хариултыг явуулах хаяг: bzulaa@gmail.com эсвэл факс: 458127

Copyright © 2005 ErdemNet ISP. All rights reserved. Developed by SolidSystems LLC